آیین نامه پذیرش دانش آموز جديدالورود

1- دانش آموزان پیش دبستانی و کلاس اول از بهمن ماه هر سال می توانند به صورت حضوری یا از طریق سایت مدارس اقدام به پیش ثبت نام نمایند.

2- مصاحبه با دانش آموز و خانواده از 20 فروردین ماه هر سال توسط مدیر و مشاور در واحد آموزشی انجام خواهد گرفت و حداکثر تا یک هفته بعد می بایست با نفرات برگزیده از طرف دبستان تماس و جهت ثبت نام فرصت یک هفته ایی داده شود.

3- تا تکمیل ظرفیت اعلام شده از جانب شورای عالی مدارس مصاحبه و گزینش دانش آموز انجام می پذیرد.

4- جهت پیش ثبت نام هر سال دانش آموزان متقاضی می بایست مبلغی را پرداخت نموده که این مبلغ صرف هزینه های مصاحبه و گزینش دانش آموزان خواهد شد.

5- مبلغ هزینه ی پیش ثبت نام توسط شورای عالی مدرسه هر سال اعلام خواهد شد.

6- دانش آموزان میان پایه از نیمه ی دوم اردیبهشت ماه هر سال می توانند به صورت حضوری یا از طریق سایت مدارس بر اساس اعلام ظرفیت اقدام به پیش ثبت نام نمایند.

7- دانش آموزان میان پایه می بایست با احراز حداقل 70% امتیاز در آزمون علمی یا حداقل 50% امتیاز علمی همراه با یک مهارت ورزشی،فرهنگی و همچنین احراز 100% امتیاز خانواده و نداشتن مشکل رفتاری (خط قرمز)انتخاب گردند.

8- اعلام نتایج پذیرفته شدگان دانش آموزان میان پایه دو روز بعد از آزمون و حداکثر تا یک هفته فرصت ثبت نام خواهند داشت.

9- برگزاری آزمون علمی از دانش آموزان میان پایه در نیمه ی دوم خرداد  انجام خواهد پذیرفت.

10- مسئول نهایی جمع بندی و اعلام نتایج جهت پذیرفته شدگان مدیران واحدهای آموزشی خواهند بود.

11- ثبت نام قطعی دانش آموز مشروط به عقدقرارداد مالی و پرداخت پیش پرداخت خواهد بود در غیر اینصورت مدرسه هیچ تعهدی به ثبت نام پذیرفته شدگان ندارد.

12- انصراف از ثبت نام می بایست به صورت مکتوب و توسط ولی قانونی دانش آموز ارائه گردد.

13- در صورت انصراف تحویل مدارک و چک ها حداقل ده روز بعد از انصراف انجام می پذیرد.

14- هیچ تعهدی دبستان نسبت به ثبت نام تمامي نو آموزان پیش دبستانی خود نداشته و در صورت فراهم بودن شرایط تا 90% ظرفیت الویت با آنان است.

15- استفاده از امتیاز دو برادری جهت ثبت نام در مدرسه در صورتی است که برادر دوم به لحاظ رفتاری ،هیجانی و خانوادگی مورد تایید مشاور و مدیر قرار گیرد.

16- شورای ثبت نام هر سال در مدرسه:1-مدیر2-مشاور3-معاون آموزشی خواهد بود که مسئول تنظیم فرآیند ثبت نام با مشاور مدرسه و جمع بندی نهایی ثبت نام با مدیر واحد آموزشی است.

ملاک های گزینش دانش آموز

مستعد بودن خانواده:
بر این مبنا که:

  • الف: خانواده برای تربیت فرزند خود صاحب سبک و روش باشد.
  • ب: دغدغه تربیتی داشته باشند.
  • ج: حاضر به همراهی به لحاظ پرورشی، علمی و … با مدرسه باشند.
  • د: به لحاظ فرهنگی و دینی هماهنگ با مدرسه باشند.
  • ه: به لحاظ پوشش و ظاهر دارای شرایطی موجه باشند. (پوشش چادر برای ولی دانش آموز مد نظر نیست بلکه ظاهری موجه و در شان مدنظر است.)

شرایط فردی دانش آموز:

  • الف: به لحاظ رفتاری و تربیتی صددرصد دارای شرایطی مناسب و نرمال بوده و به عبارتی کلی خط قرمز نباشد.
  • ب: دارای هوش تحصیلی 70% به بالا بوده (آی کیو)
  • ج: دارای هوش هیجانی 90% به بالا بوده (ای کیو)
  • د: چنانچه دانش آموز دارای مهارت فرهنگی ،هنری، ورزشی خاص و نمونه باشند به لحاظ علمی تا وضعیت 50% قابل قبول است.

تبصره

چنانچه دانش آموزی به لحاظ خانوادگی و شرایط فردی پذیرفته  شده باشد ولی به لحاظ وضعیت مالی و پرداخت شهریه دارای مشکل باشد، موضوع قابل طرح با مؤسس مدرسه جهت برخورداری از تسهیلات ویژه می باشد که پیشنهاد آن توسط شخص مدیر باید داده شود.