معرفی هیأت امناء

اعضای هیئت امناء موسسه فرهنگی آموزشی طاها
اعضای هیئت امناء موسسه فرهنگی آموزشی طاها به شرح زیر می باشد 

1)محمد رضا آقایا – فوق لیسانس فلسفه هنر – معاون فرهنگی بین الملل دانشگاه ادیان و مذاهب

2)سید علی امیریان – فوق لیسانس ادبیات عرب – موسس مجتمع آموزشی صالحین – مدرس دبیرستان های سادات و تیز هوشان

3) محمد رضا توکلی – لیسانس صنایع – معاونت دبیرستان سادات – ، مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی استان اصفهان – مدیر دبستان پسرانه سادات

4)احسان شهیر – داشجوی دکتری مدیریت – رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی 15خرداد – مدیر عامل کانون نخبگان اصفهان

5) سعید ظهیری – فوق لیسانس روانشناسی – مشاور دبیرستان و پیش دانشگاهی امام محمد باقر ( ع)

6) سید مهدی میریان – لیسانس مدیریت آموزشی – معاون پرورشی دبیرستان امام محمد باقر ( ع ) – مدیر عامل موسسه فدک – عضو هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه فرهنگی 15 خرداد – مدیر عامل موسسه کوثر – موسس و مدیر عامل موسسه فرهنگی آموزشی طاها

7)علیرضا صادقی – لیسانس مشاوره – مشاور دبیرستان سادات