دیدگاه مؤسس و مدیر عامل

بسم الله الرحمن الرحیم

با الهام از حدیث زیبای پیامبر عظیم الشان اسلام ( ص )

« انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق »

به جاست ، هدف اصلی تربیت را تحقق فضائل اخلاقی در انسان ذکر کنیم و آموزش و پرورش جامعه ی خود را با این چشم انداز بنگریم 

لذا تمام تلاشها و اقدامات آموزشی و تربیتی باید در جهت پرورش انسانهایی با فضائل اخلاقی همچون راستگویی و درست کرداری ، مناعت طبع ، عزت و سربلندی ، عدالت خواهی ، خویشتن داری و مدارا ، آگاهی از حق خود ، تجاوز نکردن به حقوق دیگران ، عشق به آزادی و آزادگی ، احترام به قانون ، داشتن وجدان کار و …  منتهی گردد . از این منظر ، پس از خانواده ، مدرسه مکانی است که نخستین پایه های اخلاق و شخصیت کودک  پی ریزی می شود ، لذا اگر فعالیتهای ناشی از فرآیند آموزش و برنامه های درسیدر ساختار رفتاری و اخلاقی کودک موثر واقع نشود ، تعلیم و تربیت متضمن نتیجه مثبتی نخواهد بود . و اگر متون درسی و مفاد آموزشی به رشد و تحول اخلاقی نینجامد به ناچار مربیان برای پرورش اخلاقی کودکان با روشهای صوری و سطحی به یک ردیف نصایح اخلاقی آن هم با شیوه های تحکمی متوسل می شوند که کارساز نخواهد بود .

– به نظر می رسد نظام آموزش و پرورش کنونی کشور  بیش از آنکه به پرورش قلب ها بپردازد به فربه سازی مغز ها مشغول است ، لذا شعار و رویکرد اصلی مدرسه را این چنین قرار دادیم :

عبور از فربه سازی مغزها ، توجه به پرورش قلبها

 در مدرسه ی تربیتی باید به موازات ارتقاء دانش علمی و مدارج تحصیلی دانش آموزان سلامت اخلاقی ، تزکیه روح و روان و زمینه ی فرهنگی و اعتقادی آنها مورد توجه قرار گیرد .

– مدرسه تربیتی مدرسه ای است که مهارت های اساسی زندگی در کنار تکالیف درسی آموزش داده می شود .

– رسالت اصلی معلمان در کلاس درس ، این است که شرایطی فراهم آورند تا میل به حقیقت جویی ، عشق به پیشرفت و نیاز به یادگیری در دانش آموزان روز به روز رونق بیشتری یابد ، زیرا میل به حقیقت جویی و تقویت حس کنجکاوی منشاء تمام موفقیت ها و کمالات انسانی است و خود یک امر اخلاقی و فضیلت دینی به شمار می رود.

– یک مدرسه موفق ، مدرسه ای است که اصل بنا بر همفکری ، همکاری ، همیاری و مشارکت فعال  اولیاء و مربیان از یک سو و دانش آموزان از سوی دیگر باشد . مدرسه ای که همچون کانون گرم خانواده سرشار از محبت ، همدلی ، صمیمیت و یکپارچگی باشد .

– احترام به تفاوت های فردی ،  باور عمیق به نابرابری استعداد ها به منظور فراهم آوردن فرصت های برابر آموزشی و تربیتی یکی از مهمترین و ظریف ترین اصول تعلیم و تربیت در مدرسه است.

– اجتناب از مقایسه دانش آموزان با یکدیگر و پرهیز از رقابت های حسادت زا و کینه جویانه می تواند زمینه ی رشد و تعالی شخصیت اخلاقی  را به اقتضای طبیعت و قابلیت های آن ها فراهم آورد .

-اهمیت درسهایی چون خویشتن داری ، نظم جویی ، تواضع و فروتنی ، مهرورزی ومهر جویی، قانون گرایی ، شکیبایی ، نوع دوستی ، بلند نظری ، فداکاری و گذشت ، قناعت ، عزت نفس ، گشاده رویی ، مدارا و انتقاد پذیری ، تحمل آراء دیگران ، استقلال رای و … کمتر از درس های هندسه ، تاریخ و … نیست. .

-مدرسه ی پویا ، زنده ، فعال و خلاق تنها محل دانش اندوزی و انبوه سازی اطلاعات و انباشت معلومات نیست بلکه کانون خود یابی ، کسب مهارت های بنیادی زندگی و مرکز تبادل تجربه ها و دستاورد های اخلاقی نیز هست.

در مجموعه ی طاها

هدفگیری علم و اخلاق ، دقت بر کیفیت کار ، انتخاب دانش آموزان مستعد از خانواده های دغدغه مند و متدین ، زیربنائی کارکردن و پرهیز از شعار و ظاهر سازی ؛ حرکت به سمت مدرسه کارآمد و پویا از اصول برنامه ها خواهد بود.

اعتقاد داریم کاری که به نام دین انجام می پذیرد باید بهترین باشد به همین خاطر تلاشمان این است  تا در حد امکان بهترین نیروها ، فضا و امکانات را برای تحصیل دانش آموزان فراهم آوریم و در طی این مسیر خطیر ، همیشه به دعای خیر و حمایت های معنوی و فکری دلسوزان عرصه تعلیم و تربیت نیازمندیم.

و من الله التوفیق
سید مهدی میریان
موسس  و مدیر عامل موسسه فرهنگی آموزشی طاها