قابل توجه متقاضیان جدیدالورود جهت سال تحصیلی

1401-1402

با توجه به درخواست های مکرر اولیاء دانش آموزان مبنی بر ثبت نام فرزندشان در دبستان طاها،  بدینوسیله به اطلاع می رساند برای سال تحصیلی 1402-1401 در مقاطع پیش دبستانی و اول ابتدائی علاقمندان جدیدالورود، لازم است جهت تکمیل فرم پیش ثبت نام به صورت غیرحضوری به سایت دبستان طاها (از تاریخ 20 فروردین ماه 1401)، قسمت ثبت نام مراجعه نمایید و پس از تکمیل فرم پیش ثبت نام در قسمت ثبت نام قطعی نسبت به تکمیل فرم پیش ثبت نام اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند . شایان ذکر است پیش ثبت نام پایه اول  و پیش دبستانی تا 30 فروردین ماه 1401 خواهد بود .

شروع پیش ثبت نام جهت میان پایه ها ( دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم) به صورت غیرحضوری ازتاریخ اول ارديبهشت ماه 1401 به بعد انجام خواهد شد.

بدیهی است ثبت نام قطعی دانش آموز، پس از بررسی های لازم و مصاحبه بر اساس ظرفیت ( طبق جدول زیر) انجام پذیر خواهد بود و پیش ثبت نام، هیچگونه تعهدی برای مدرسه جهت ثبت نام قطعی ایجاد نخواهد کرد.

ظرفیت پذیرش دانش آموز جهت سال مدرسه پسرانه طاها

ردیف
پایه
ظرفيت
1
پایه پیش دبستانی
60 نفر نو آموز جدید الورود
2
پایه اول ابتدائی
15 نفر دانش آموز جدید الورود
3
پایه دوم ابتدائی
5 نفر دانش آموز جدید الورود
4
پایه سوم ابتدائی
5 نفر دانش آموز جدید الورود
5
پایه چهارم ابتدائی
5 نفر دانش آموز جدید الورود
6
پایه پنجم ابتدائی
5 نفر دانش آموز جدید الورود
7
پایه ششم ابتدائی
5 نفر دانش آموز جدید الورود

بررسی وضعیت علمی دانش آموزان جدیدالورود به صورت آزمون هماهنگ جهت

پایه های دوم و سوم در تاریخ 1401/03/17 روز سه شنبه ساعت 9:30

پایه های چهارم و پنجم در تاریخ 1401/03/18 روز چهارشنبه ساعت 9:30

و پایه ششم در تاریخ 1401/03/19 روز پنجشنبه ساعت 9:30

در محل دبستان برگزار خواهد شد.

ظرفیت پذیرش دانش آموز مدرسه دخترانه خرد

ردیف
پایه
ظرفيت
1
پایه پیش دبستانی
25 نفر نو آموز جدید الورود
2
پایه اول ابتدائی
5 نفر دانش آموز جدید الورود
3
پایه دوم ابتدائی
5 نفر دانش آموز جدید الورود
4
پایه سوم ابتدائی
5 نفر دانش آموز جدید الورود