فرم جذب همکار

بسمه تعالی

پیش دبستانی و دبستان پسرانه طاها

فرم درخواست همکاری با موسسه فرهنگی آموزشی طاها

از اینکه در تکمیل  این فرم دقت و زمان کافی اختصاص می دهید سپاسگزاریم.

مشخصات فردی:

سوابق شغلی:
فعلی
قبلی
قبلی
سوابق فعالیت های فرهنگی،مذهبی و تربیتی:
سوابق دوره های علمی،فرهنگی و تربیتی گذرانده و دارای مدرک:
تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

فهرست