آشنایی با موسسه فرهنگی آموزشی طاها – اصفهان

مؤسسه فرهنگی آموزشی طاها در سال 1386 به شماره ثبت 2477 به همّت جمعی از افراد خیر اندیش ، صاحب نظر ، دلسوز و متخصص در عرصه تعلیم و تربیت با هدف تربیت انسان هایی متدین ، متفکر ، مؤثر و توانمند تأسیس گردید.

بر این اعتقاد است که مدیران بزرگ فردا از فرزندان امروزند .کلیه ی فعالیت های این مؤسسه غیر سیاسی ، غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و جزء سازمانهای مردم نهاد مصوب جلسه هیات محترم وزیران کشور مورخ 1384/05/08 و تصویب نامه شماره 27862/ت می باشد .مؤسسه فرهنگی آموزشی طاها برای تحقق بخشیدن به اهداف خود تلاش می کند در کنار دیگر فعالیتهای فرهنگی و دینی ، به تأسیس مدارس در سطح شهر اصفهان اقدام نماید.

رویکرد فرهنگی آموزشی مؤسسه طاها به گونه ای است که سعی دارد مدرسه ای از نوع دیگر و شیوه و نگرش هایی از جنس دیگر داشته باشد تا در عین تعامل با وضع موجود آموزش و پرورش کشور بتواند کودکان را از آسیب های اجتماعی بدور نگه دارد. در این مجموعه ، فعالیت های فرهنگی با محوریت قرآن ، نماز و اهل بیت ( علیهم السلام )اجرا می گردد که سعی می شود متناسب با مقتضیات سنی و شرایط فراگیران باشد.

تلاش ما آن خواهد بود که کودکان نه صرفاً برای زمان حال بلکه برای شرایط بهتر در آینده تربیت شوند .

در پایان دست کلیه ی کسانی را که با حمایت های مردمی و معنوی خود این مؤسسه را برای برداشتن گامهای بلند و موثر یاری می نمایند به گرمی می فشاریم و امید است تلاش این مجموعه نهال پر ثمری باشد در نظام جمهوری اسلامی برای راه یابی به فراسوی آنچه به نام تعلیم و تربیت اتفاق می افتد، اما مغایر با اهداف والای تربیتی است و بازنگری اشتباهاتی که بر روح و روان کودکان و نوجوانان صورت می گیرد

مؤسسه فرهنگی آموزشی طاها