نکات قابل توجه دانش آموزان

نکات قابل توجه دانش آموزان عزیز

1- به برنامه روزانه خود توجه نمائید . آوردن وسایل اضافه مانند موبایل، انواع اسباب بازی ،سی دی و … تمرکزشما را برهم می زند لذا از آوردن آنها جداً پرهیزنمائید.

2- به دوستان خود احترام بگذارید و از به کار بردن کلماتی که شخصیت شما را خدشه دار می کند پرهیز نمائید.

3- از هرگونه رفتار پرخاشگرانه و تلافی جویانه بپرهیزید.

4- از ورود به کلاسی غیر از کلاس خودتان پرهیز نمائید.

5- زنگ تفریح خستگی را برطرف می نماید ، لذا از ماندن درکلاس در زنگهای استراحت جداً خودداری کنید.

6- با افرادی که نسبت به آنها شناختی ندارید و بزرگترازشما هستند رابطه دوستی برقرار نکنید.

7- تکالیف خواسته شده از طرف معلمان را مرتب و منظم در دفاتر و کتابهای درسی انجام دهید.

8- دوست خوب بهترین سرمایه است ، در انتخاب آن کمال دقت را داشته باشید و دراین زمینه از والدین خود کمک بگیرید.

9- درصورتی که برای رفت و آمد ازسرویس استفاده می کنید موارد انضباطی داخل سرویس را مراعات نمائید و ازهرگونه شوخی بپرهیزید.

فهرست