تكميل فرم پیش ثبت نام پسرانه

باسمه تعالی

پیش دبستان و دبستان پسرانه طاها

فرزند صالح گل خوشبو و با طراوتی،از گلهای بهشت است.رسول اکرم(ص)

ولی گرامی:

ضمن تشکر از توجه شما به موضوع تعلیم و تربیت فرزند خود و انتخاب این واحد آموزشی به استحضار می رساند با عنایت به ضوابط و محدودیت این دبستان جهت پذیرش دانش آموز مستدعی است صرفأ به پیش ثبت نام در این دبستان اکتفا نکرده و در مدارس دیگر نیز ثبت نام بعمل آورید. ضمنا هزینه پیش ثبت نام (انجام مصاحبه و تست و هدیه انگیزشی) 20هزار تومان می باشد که قبل از مصاحبه دریافت میگردد.

احتراما ظرفیت همه پایه ها تکمیل میباشد.

مشخصات پدر
مشخصات مادر
مشخصات مدرسه سال قبل
لطفا به سوالات زیر با دقت جواب دهید
4-توانمندی و مهارت های فرزندتان به لحاظ موارد زیر را بیان نمائید.
5-لطفأ توصیف خود از فرزندتان در زمینه های زیر را بنویسید.
تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

 

فهرست