تكميل فرم پیش ثبت نام پسرانه

باسمه تعالی

پیش دبستان و دبستان پسرانه طاها

فرزند صالح گل خوشبو و با طراوتی،از گلهای بهشت است.رسول اکرم(ص)

ولی گرامی:

ضمن تشکر از توجه شما به موضوع تعلیم و تربیت فرزند خود و انتخاب این واحد آموزشی به استحضار می رساند با عنایت به ضوابط و محدودیت این دبستان جهت پذیرش دانش آموز مستدعی است صرفأ به پیش ثبت نام در این دبستان اکتفا نکرده و در مدارس دیگر نیز ثبت نام بعمل آورید.

احتراما ظرفیت همه پایه ها تکمیل میباشد.

مشخصات پدر
مشخصات مادر
مشخصات مدرسه سال قبل
لطفا به سوالات زیر با دقت جواب دهید
4-توانمندی و مهارت های فرزندتان به لحاظ موارد زیر را بیان نمائید.
5-لطفأ توصیف خود از فرزندتان در زمینه های زیر را بنویسید.
تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

 

فهرست