آیین نامه پذیرش دانش آموز جديدالورود

1-دانش آموزان پیش دبستانی و کلاس اول از بهمن ماه هر سال می توانند به صورت حضوری یا از طریق سایت مدارس اقدام به پیش ثبت نام نمایند.
2- مصاحبه با دانش آموز و خانواده از 20 فروردین ماه هر سال توسط مدیر و مشاور در واحد آموزشی انجام خواهد گرفت و حداکثر تا یک هفته بعد می بایست با نفرات برگزیده از طرف دبستان تماس و جهت ثبت نام فرصت یک هفته ایی داده شود.
3- تا تکمیل ظرفیت اعلام شده از جانب شورای عالی مدارس مصاحبه و گزینش دانش آموز انجام می پذیرد.
4- جهت پیش ثبت نام هر سال دانش آموزان متقاضی می بایست مبلغی را پرداخت نموده که این مبلغ صرف هزینه های مصاحبه و گزین دانش آموزان خواهد شد.
5- مبلغ هزینه ی پیش ثبت نام توسط شورای عالی مدرسه هر سال اعلام خواهد شد.
6- دانش آموزان میان پایه از نیمه ی دوم اردیبهشت ماه هر سال می توانند به صورت حضوری یا از طریق سایت مدارس بر اساس اعلام ظرفیت اقدام به پیش ثبت نام نمایند.
7- دانش آموزان میان پایه می بایست با احراز حداقل 70% امتیاز در آزمون علمی یا حداقل 50% امتیاز علمی همراه با یک مهارت ورزشی،فرهنگی و همچنین احراز 100% امتیاز خانواده و نداشتن مشکل رفتاری (خط قرمز)انتخاب گردند.
8- اعلام نتایج پذیرفته شدگان دانش آموزان میان پایه دو روز بعد از آزمون و حداکثر تا یک هفته فرصت ثبت نام خواهند داشت.
9- برگزاری آزمون علمی از دانش آموزان میان پایه در نیمه ی دوم خرداد و اول تیرماه انجام خواهد پذیرفت.
10- مسئول نهایی جمع بندی و اعلام نتایج جهت پذیرفته شدگان مدیران واحدهای آموزشی خواهند بود.
11- ثبت نام قطعی دانش آموز مشروط به عقدقرارداد مالی و پرداخت پیش پرداخت خواهد بود در غیر اینصورت مدرسه هیچ تعهدی به ثبت نام پذیرفته شدگان ندارد.
12- انصراف از ثبت نام می بایست به صورت مکتوب و توسط ولی قانونی دانش آموز ارائه گردد.
13- در صورت انصراف تحویل مدارک و چک ها حداقل ده روز بعد از انصراف انجام می پذیرد.
14- هیچ تعهدی دبستان نسبت به ثبت نام تمامي نو آموزان پیش دبستانی خود نداشته و در صورت فراهم بودن شرایط تا 90% ظرفیت الویت با آنان است.
15- استفاده از امتیاز دو برادری جهت ثبت نام در مدرسه در صورتی است که برادر دوم به لحاظ رفتاری ،هیجانی و خانوادگی مورد تائید مشاور و مدیر قرار گیرد.
16- شورای ثبت نام هر سال در مدرسه:1-مدیر2-مشاور3-معاون آموزشی خواهد بود که مسئول تنظیم فرآیند ثبت نام با مشاور مدرسه و جمع بندی نهایی ثبت نام با مدیر واحد آموزشی است.

 

ملاک های گزینش دانش آموز

1- مستعد بودن خانواده :

بر این مبنا که:
الف: خانواده برای تربیت فرزند خود صاحب سبک و روش بوده
ب:دغدغه تربیتی داشته باشند
ج:حاضر به همراهی به لحاظ پرورشی،علمی و …. با مدرسه باشند
د:به لحاظ فرهنگی و دینی هماهنگ با مدرسه باشند
ه:به لحاظ پوشش و ظاهر دارای شرایطی موجه باشند  (پوشش چادر برای ولی دانش آموز مدنظر نیست بلکه ظاهری موجه در شان مدنظر است)

2- شرایط فردی دانش آموز:

الف:به لحاظ رفتاری و تربیتی صددرصد دارای شرایطی مناسب و نرمال بوده و به عبارتی کلی خط قرمز نباشد    ب:دارای هوش تحصیلی 70% به بالا بوده(آی کیو)
ج:دارای هوش هیجانی 90% به بالا بوده(ای کیو)
د:چنانچه دانش آموز دارای مهارت فرهنگی ،هنری،ورزشی خاص و نمونه باشند به لحاظ علمی تا وضعیت 50% قابل قبول است

تبصره

چنانچه دانش آموزی به لحاظ خانوادگی و شرایط فردی پذیرفته  شده باشد ولی به لحاظ وضعیت مالی و پرداخت شهریه دارای مشکل باشد،موضوع قابل طرح با مؤسس مدرسه  جهت برخورداری از تسهیلات  ویژه  می باشد که پیشنهاد آن توسط شخص مدیر باید داده شود.

 

 

فهرست